Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Aort stenozu tedavisi

Hafif olan darlıklarda, herhangi bir müdahele gerekmez. Bununla birlikte bazı vakalarda darlığın derecesi zamanla artabilmektedir. Bu nedenle darlığın derecesi mutlaka takip edilmelidir.

Orta ve ağır derecede kapak darlığı olan hastalarda kalp kateterizasyonu sırasında balonlu kateter ile darlığı genişletme yöntemi uygulanır (balon valvüloplasti). Bu yöntemin sonuçsuz kalması halinde, bazı hastalarda ameliyat ile darlık giderilir, hatta bazen kapak değiştirme ameliyatı gerekebilmektedir.

Kapağın altındaki (subaortik) ve üstündeki (supraaortik) darlıklarda balonlu kateterler yararsızdır. Bu tip darlıklarda darlık ciddi ise hasta ameliyata verilir. Yapılan girişimle darlık giderilse bile kapakta bir miktar deformasyon kalabilecektir. Belli bir süre sonra deforme kapak fonksiyonu tekrar bozulabilir. Bu durumlarda ikinci bir cerrahi girişim gerekli olabilir.

Sayfa Galerİsİ